Pikat e Kalimit KufitarHyrje (min)Dalje (min)Kolona (metra) 
Hyrje
Kolona (metra) 
Dalje
Qafë e Prushit 03-05 03-05 00 00
Qafë e Morinës03-05 03-05 00 00
Kullë 03-05 03-05 00 00
BërnjakE mbyllur03-050000
Glloboqicë 03-05 03-05 00 00
Stançiq03-0503-050000
Vërmicë03-0503-050000
Hani i Elezit03-0503-050000
JarinjeE mbyllur03-050000
Mutivodë03-0503-050000
Muçibabë03-0503-050000
Dheu i Bardhë03-0503-050000
Merdarë03-0503-050000
Magjistralja Dëborë Akull Mjegull Rrëshqitje
dheu
Kalueshmëria
Kaçanik - Hani i ElezitJO JO JO JO E kalueshme
Fush-Pajtimit -Glloboçicë JO JO JO JO E kalueshme
Gjilan - Dheu i Bardhë JO JO JO JO E kalueshme
Gjilan - Muçibabë  JO JO JO JO E kalueshme, 
Pejë – KullëJO JOJO JO E kalueshme, 
Gjakovë – Q.MorinëJO JO JO JO E kalueshme, 
Gjakovë -  Q.Prushit JO JO JO JO E kalueshme, 
Prizren - Vërmicë JO JO JO JO E kalueshme
Prishtinë - Mutivodë JO JO JO JO E kalueshme
Podujevë - MerdarëJOJOJOJOE kalueshme
Mitrovicë - BërnjakJOJOJOJO E mbyllur ne hyrje
Mitrovicë - JarinjeJOJOJOJOE mbyllur ne hyrje