Pikat e kalimit kufitar Automjete Kamionë
Hyrje (min) Dalje (min) Kolona (m) 
Hyrje
Kolona (m) 
Dalje
Hyrje (min) Dalje (min) Kolona (m) 
Hyrje
Kolona (m) 
Dalje
Bërnjak 03-05 03-05 0 0 03-05 03-05 0 0
Dheu i Bardhë 03-05 05-10 0 0 03-05 03-05 0 0
Glloboqicë 03-05 03-05 0 0 03-05 03-05 0 0
Hani i Elezit 03-05 03-05 0 0 03-05 03-05 0 0
Jarinje 03-05 03-05 0 0 03-05 03-05 0 0
Kullë 03-05 03-05 0 0 03-05 03-05 0 0
Merdarë 03-05 03-05 0 0 03-05 03-05 0 0
Muçibabë 03-05 03-05 0 0 03-05 03-05 0 0
Mutivodë 03-05 03-05 0 0 03-05 03-05 0 0
Qafë e Morinës 03-05 03-05 0 0 03-05 03-05 0 0
Qafë e Prushit 03-05 03-05 0 0 03-05 03-05 0 0
Stançiq 03-05 03-05 0 0 03-05 03-05 0 0
Vërmicë 03-05 03-05 0 0 03-05 03-05 0 0
MagjistraljaDëborëAkullMjegullRrëshqitje dheuKalueshmëria
Mitrovicë - Bërnjak JoJoJoJoE kalueshme
Gjakovë – Q.Morinë JoJoJoJoE kalueshme
Gjakovë - Q.Prushit JoJoJoJoE kalueshme
Gjilan - Dheu i Bardhë JoJoJoJoE kalueshme
Fush-Pajtimit - Glloboçicë JoJoJoJoE kalueshme
Kaçanik - Hani i Elezit JoJoJoJoE kalueshme
Mitrovicë - Jarinje JoJoJoJoE kalueshme
Pejë – Kullë PoJoJoJoE kalueshme
Prishtinë - Mutivodë JoJoJoJoE kalueshme
Gjilan - Muçibabë JoJoJoJoE kalueshme
Podujevë - Merdarë JoJoJoJoE kalueshme
Stançiq - Gjilan JoJoJoJoE kalueshme
Prizren - Vërmicë JoJoJoJoE kalueshme